Kjekt å vite når du møter storfe

Som gitt av navnet - storfe - er store. De kan virke skremmende og de kan være farlige, så her kommer litt nyttigh informasjon om å ferdes i områder med storfe på beite.

No-fence - finn ut om det er dyr i nærheten

Flere og flere storfe som slippes i utmark har en klave rundt halsen som kalles No-fence. Det er et virtuelt gjerde. Kort fortalt har dyreeier på et digitalt kart lagt inn grenser for hvor dyret skal få lov til å gå fritt. Klaven rundt halsen til dyret er en GPS som måler hvor dyret er. Når dyret nærmer seg grensa lager den en lyd. Lyden kjenner dyret igjen og snur og går tilbake. Fortsetter dyret mot grensa vil det få et lite støt som fra et strømgjerde når det krysser grensa. Har dyret krysset grensa får dyreeier besked. Storfe lærer fort og har stor respekt for strøm, derfor er dette en god løsning for storfe.
No-fence systemet har en åpen kartløsning hvor alle kan se dyr på beite innenfor en radius av 20km fra hvor man er. Gå inn på No-fence kartet (grazingmap.nofence.no) så vil man se de forskjellige virtuelt inngjerdede områdene og dyrene som er i nærheten i øyeblikksbilde. (Pass på at posisjoneringsfunksjon er aktivert på mobilen.)

Hvordan nærme seg storfe

Når du møter på storfe i utmark - husk på KUVETTREGLENE: